Współpraca

 • Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze (ul. Zawada-Zielonogórska 62)
 • FoodMed Centrum
 • Kołem Gospodyń Wiejskich w Krępie
 • Kołem Gospodyń Wiejskich w Zawadzie
 • Nadleśnictwem Przytok z siedzibą w Zielonej Górze
 • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Zawada” – dr Anną Doszel
 • Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
 • Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Zielonej Górze
 • Radą Sołecką wsi Krępa
 • Radą Sołecką wsi Zawada
 • Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Zawady i Krępy
 • WOPR
 • Zielonogórskim Stowarzyszeniem Amazonek